English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ จับมือ 4 ภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “ปลูกพลังคิด(ส์) พิชิตลูกน้ำยุง”

            เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข บริษัท เบสท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด และสำนักงานเขตลาดพร้าว จัดงานแถลงข่าว และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดโครงการ การใช้สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการควบคุมลูกน้ำยุงอย่างยั่งยืน ด้วยพลังเยาวชน “ปลูกพลังคิด(ส์) พิชิตลูกน้ำยุง” ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ดร.กิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานโรคติดต่อนำโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข นายพินิจ ศรัทธาพุทธ ประธานบริษัท เบสท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) นายวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการบริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด และนายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตลาดพร้าว และกลุ่มเครือข่าย อสส.กทม. ศูนย์ 66 เขตลาดพร้าว เยาวชนตัวแทนจากชุมชนโรงน้ำแข็ง รวมถึงนักศึกษาพี่เลี้ยงจากคณะเทคนิคการแพทย์ คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม

           โดยเป็นที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกมีความน่าเป็นห่วงมาก พบว่าการระบาดของโรคในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมาพบว่ามีความรุนแรงเป็น 3 เท่าของปีก่อน ๆ ดังนั้นจึงควรมีการเสริมสร้างการรับรู้ และการตระหนัก ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการควบคุมลูกน้ำยุงให้กับเยาวชนในชุมชน โดยใช้สื่อการเรียนรู้ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และกำจัดลูกน้ำยุงในชุมชน โดยเสนอให้ใช้เชื้อจุลินทรีย์เป็นทางเลือกเพื่อการกำจัด ทั้งนี้โครงการดังกล่าวในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2559 และโครงการสามารถต่อยอด ขยายผลไปสู่โครงการในระยะที่ 2 ในการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอื่นๆ ที่มียุงเป็นพาหะได้อีกด้วย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน