English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

Family MUMT สุขภาพดี พิชิตพุง_ ตอน.. อาหารกับการดูแลสุขภาพ”

             เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 304-5 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ“Family MUMT สุขภาพดี พิชิตพุง” ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดูแลสุขภาพ และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตนเองในทุกๆวัน อาทิ การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร เพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้าร่วมโครงการในช่วงเดือนที่ผ่านมา และในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณอนนต์ อดิโรจนานนท์ นักกำหนดอาหารขึ้นทะเบียนวิชาชีพของประเทศไทย – ออสเตรเลีย และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชณาการประจำทีมนักกีฬาทีมชาติไทยมาบรรยาย Workshop ในหัวข้อ “อาหารกับการดูแลสุขภาพ” โดยได้แนะนำชนิดอาหาร ให้เรียนรู้วิธี ประเมินภาวะโภชนาการ ในจัดการด้านอาหารที่ควรบริโภค ในแต่ละวัน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ตลอดจนให้คำแนะนำการรับประทานอาหารก่อน/หลัง การออกกำลังกาย ในบรรยากาศเป็นกันเอง ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจ และมีการซักถามตลอดเวลา

นับแต่นี้เราจะบริโภคอาหารที่เหมาะสมแก่ร่างกายกันเลยดีกว่านะคะ เพื่อจะได้ป้องกันการเกิดโรคต่างๆจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเราเอง

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน