English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

Coffee hour ครั้งที่ 3 “สานสัมพันธ์ชาวไทย กับชาวต่างประเทศ ”

       คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Coffee hour ครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ภายในงานมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาชาวไทย และชาวต่างประเทศ ซึ่งครั้งนี้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตที่เป็นคนไทย เป็นผู้จัดเตรียมการแสดง และการละเล่น ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทย อาทิ การแสดงดนตรีผสมผสานระหว่างเครื่องดนตรีไทยกับสากล และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน นอกจากนั้นยังมีอาหาร ผลไม้ ขนมไทยต่าง ๆ ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ทานระหว่างการทำกิจกรรมอีกด้วย ซึ่งได้สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน