English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

สัปดาห์สุขภาพ “เทคนิคการแพทย์ มหิดล พบประชาชน”

          เมื่อวันที่ 11 และ 12 กุมภาพันธ์ 2560 Mahidol Clinic คณะเทคนิคการแพทย์ ใส่ใจสุขภาพเพื่อคนที่คุณรัก โดยจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพ “เทคนิคการแพทย์มหิดลพบประชาชน” สำหรับเยาวชนและครอบครัว ในชุมชนเมืองเขตหลัก 4 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ อาทิ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ สอนการดูเม็ดเลือด ตรวจเม็ดเลือด การประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่าง ๆ และให้ความรู้ด้านโภชนาการเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร อีกทั้งได้จัดกิจกรรมการตอบคำถามวิชาการ ประกวดวาดภาพในหัวข้อ “บ้านฉันสุขภาพดี” โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปอีกด้วย ณ ตลาด Market today ซอยวิภาวดี 64

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน