English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

Job Fair ประจำปีการศึกษา 2559

           อีกหนึ่งกิจกรรมที่ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 นับเนื่องเป็นหลายเวลาที่คณะได้เล็งเห็นความสำคัญกับ..กิจกรรม “Job Fair ” เพราะเป็นโอกาสอันดีที่น้องๆ จะได้พบปะกับพี่ๆ ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ในการมาร่วมเสวนาวิชาชีพ แลกเปลี่ยนความรู้ และทักษะ ประสบการณ์ให้แก่น้อง ๆ นักศึกษาที่กำลังจะไปปฏิบัติงานจริงในภายภาคหน้า รวมถึงให้ความรู้เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และการเขียน resume โดยในปีนี้ คุณทัตเทพ เปรมศรี จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ให้เกียรติมาบรรยายในเรื่องดังกล่าว และในช่วงบ่ายมีการเยี่ยมชมบูธ พร้อมสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน โดยมี โรงพยาบาล และบริษัทเอกชนชั้นนำ อาทิ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จำกัด บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมแนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลนีการแพทย์ ศาลายา ที่ผ่านมา

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top