English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ

 

          เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยคณะนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 ศูนย์ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นคู่ความร่วมมือ จัดโครงการ“ เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ”ณ ห้อง 322 ชั้น 3อาคารศูนย์การเรียนรู้ (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยโครงการนี้คณาจารย์และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้เกิดความเข้าใจและมองเห็นภาพขั้นตอนการทำงานและกระบวนการรับบริจาคโลหิตจากการปฏิบัติงานจริง ในการนี้มีบุคลากร นักศึกษา ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล และสถานที่ใกล้เคียงที่มีจิตศรัทธาในการร่วมกันบริจาคโลหิต ไม่น้อยกว่าจำนวน 140 คน

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน