English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์จัดงานปีใหม่ พุทธศักราช 2561

          เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ช่วงเช้า คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จาก วัดปุรณาวาส เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวคณะเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน จากนั้นในช่วงบ่ายมีกิจกรรมกีฬาสี เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีของบุคลากรโดย โดยทีมงานHR ของคณะเป็นผู้จัดเกมส์การแข่งขัน อาทิ เกมปิดตาตีปี๊ป, เกมวิ่งผลัดฮูล่าฮูป.. ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนาน ต่อด้วยช่วงเย็นมีกิจกรรมงานเลี้ยง “ รื่นเริงเถลิงศกใหม่ ” มีการจับฉลากมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดี โดยในปีนี้คณะฯ ได้จัดเตรียมของรางวัลในธีม ออมทรัพย์เพิ่มสุข อาทิ สลากออมสิน กระปุกออมสินพร้อมเงินออม เงินอั่งเปาและรางวัลใหญ่ทีจัดเตรียมไว้เป็นพิเศษ”ทอง” อีกทั้งมีการจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนาน ในการนี้ท่านคณบดีฯ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ มอบแด่ชาวเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน