English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

          เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยพลตรีวสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหากบกที่ 17 ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่ 17 และเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ Green Army, Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชน พร้อมทั้งส่งมอบนโยบายการขับเคลื่อน และพัฒนาต่อยอดการทำเกษตรอาหารปลอดภัยแก่ผู้ที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่ 17 จังหวัดกาญจนบุรี

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน