English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย ในโอกาสงานวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

          เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและวิจัย พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คณะฯ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะกายภาพบำบัด และสาธุชนบริเวณโดยรอบ เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย ในโอกาสงานวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยร่วมขบวนพิธีแห่เทียนพรรษาจากศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ พระอุโบสถวัดอมรินทรารามวรวิหาร

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน