English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยกับกิจกรรม “ศิริราชก้าวไกล ใส่ใจสังคม” เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2562

          เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงพยาบาลศิริราช ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรม “ศิริราชก้าวไกล ใส่ใจสังคม” เนื่องในวันประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาม และการสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานมีการประกวดขบวนแห่นางนพมาศ ประกวดนางนพมาศ ประกวดการแต่งกายงาม ประกวดกระทง และรำวงมาตรฐาน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีผู้ร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน