English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

เทคนิคการแพทย์ไทยเพื่อเฮติ

 

                   สภาเทคนิคการแพทย์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และ สภาคณบดีเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการเร่งด่วนเพื่อมนุษยธรรม “เทคนิคการแพทย์รวมใจ...บริจาคเงินช่วยเหลือชาวเฮติ” เพื่อช่วยเหลือชาวเฮติที่ประสบเหตุภัยพิบัติ โดยจะนำเงินที่ได้รับการบริจาคที่ได้รับ ส่งผ่านไปยังองค์การสหประชาชาติ

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน