English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูงฯ เปิดรับสมัครโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนประจำปี พ.ศ.2554

           

           ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนประจำปี พ.ศ.2554 ดังนี้

           1. ทุนวิจัยในประเทศ ได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมี และสาขาอื่นๆ ซึ่งผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
           2. ทุนวิจัยเพื่อไปวิจัย ณ ประเทศเกาหลี ระยะเวลา 1 ปี (International Scholar Exchange Fellowship-ISEF) โดยการวิจัยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวเนื่องกับประเทศเกาหลี ซึ่งผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาเอกและอายุไม่เกิน 50 ปี

           ผู้สนใจส่งโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มของศูนย์ฯ จำนวน 8 ชุด ได้ที่ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ ห้อง 204 อาคารจามจุรี 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arckfas.chula.ac.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-3203 โทรสาร.0-2219-3805 หรือทาง อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                                                     ....................................................................................

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน