English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยมหิดล "ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม"

                  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ นำอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา จากคณะต่างๆ และ นักศึกษา จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมบรรจุสิ่งของอุปโภคและบริโภค.ที่ประชาชนได้ร่วมกันบริจาค เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง, ผ้าอนามัย, ไฟฉาย ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ช่อง 9 อสมท.

คณะเทคนิคการแพทย์ขอเชิญชวน บุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของอุปโภค–บริโภคที่จำเป็น อาทิข้าวสาร, อาหารแห้ง, ยารักษาโรค, ผ้าอนามัย, ผ้าอ้อมสำเร็จรูป, ถุงดำสำหรับใส่ขยะ ฯลฯ โดยติดต่อบริจาคได้ที่ 

              -  ศูนย์ “มหิดลรวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” - ห้องอุ่นไอรักสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
                 โทร.(02)441 – 9116 ต่อ 1505, 1506 
              -  ลานวัฒนธรรม MU Corner มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร.(02)441 – 9205 
              -  งานยานพาหนะและบริการกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร.(02)849 – 6040 - 3  
              -  งานบริการการศึกษา / หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์
                 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ (ศาลายา)

                สำหรับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเงินสามารถบริจาคได้ที่

            ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 333 – 233 – 5852

 

                    

             

             

             

             

             
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน