English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

CSR

"คณะเทคนิคการแพทย์ กับบริบทการสื่อสารความรู้ทางสุขภาพสู่สังคม"           

             นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของคณะเทคนิคการแพทย์ ในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และการส่งต่อความรู้สู่สังคม โดยคณะฯ มีคอลัมน์ประจำ สำหรับการลงตีพิมพ์บทความเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ในหนังสือพิมพ์ มติชน วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเข้าสู่ชุมชน และการเปิดช่องทางการรับรู้บริบททางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคในวงกว้าง บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่านสามารถติดตามอ่าน บทความสุขภาพ โดยคณะเทคนิคการแพทย์ ม. มหิดล ได้ใน มติชน ฉบับพิเศษ “Hospital & Healthcare” ใน คอลัมน์ Body Focus และ สุขภาพดีกับเทคนิคการแพทย์มหิดล ทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือน (อ่านบทความย้อนหลังได้ที่ www.mt.mahidol.ac.th คอลัมน์ Body Focus และ สุขภาพดีกับเทคนิคการแพทย์มหิดล)

 

Body Focus 

ภาวะโลหิตจางจากขาดธาตุเหล็ก (ประจำเดือนตุลาคม 2557)

ภาวะโลหิตจางจากขาดธาตุเหล็ก ยังเป็นปัญหาที่พบบ่อยในบ้านเรา และพบได้ทุกเพศทุกวัย อ่านต่อ>>

 

 

 

มารู้จัก 'ฮีโบลา' กัน (ประจำเดือนกันยายน 2557)

ไวรัสอีโบลาเป็นไวรัสไข้เลือดออกชนิดหนึ่ง ที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงในคนสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว มีอัตราการตายสุงถึงร้อยละ 50-90 อ่านต่อ >>

 

 

รู้เท่าทันโรคฉี่หนู (ประจำเดือนสิงหาคม 2557)

โรคฉี่หนูเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน ที่พบว่าแพร่กระจายอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตร้อน อ่านต่อ>>

 

 

 

 

เป้าหมายการควบคุมรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (ประจำเดือนกรกฎาคม 2557)

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ อ่านต่อ>>

 

 

 

มะเร็งเต้านม:กรรมพันธุ์หรือไม่กรรมพันธุ์ (ประจำเดือนมิถุนายน 2557)

มะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในสตรีทั่วโลกคือ มะเร็งเต้านม ประเทศไทนก็เช่นกัน ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในไทยและต่างประเทศ อ่านต่อ>>

 

 

 

                                                                                                                                                        

อ่านบทความ "Body focus" ย้อนหลัง

 

สุขภาพดีกับเทคนิคการแพทย์ 


เลือด...ของเหลวมหัศจรรย์แห่งชีวิต 53: ฮอร์โมนชนิดต่างๆ  (ประจำเดือนตุลาคม 2557)

ฮอร์โมนที่มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการหลังน้ำนมของคุณแม่ อ่านต่อ>>

 

 

 

เลือด...ของเหลวมหัศจรรย์แห่งชีวิต 52: ฮอร์โมนชนิดต่างๆ (ประจำเดือนกันยายน 2557)

การตรวจหาความผิดปกติระหว่างการตั้งครรถ์ อ่านต่อ>>

 

 

 

เลือด...ของเหลวมหัศจรรย์แห่งชีวิต 51: ฮอร์โมนชนิดต่างๆ (ประจำเดือนสิงหาคม 2557)

ขอแนะนำสำหรับผู้ที่ซื้อที่ตรวจครรถ์ตามร้านขายยาทั่วไปมาใช้ อ่านต่อ>>

 

 

 

เลือด...ของเหลวมหัศจรรย์แห่งชีวิต 50: ฮอร์โมนชนิดต่างๆ (ประจำเดือนกรกฎาคม 2557)

ฉบับนี้เราจะมาเรียนรู้การตรวจยืนยันภาวะการตั้งครรถ์ อ่านต่อ>>

 

 

 

เลือด...ของเหลวมหัศจรรย์แห่งชีวิต 49 : ฮอร์โมนชนิดต่างๆ  (ประจำเดือนมิถุนายน 2557)

จากที่เคยกล่าวในฉบับก่อนๆว่าการเจาะตรวจเลือดเพื่อหาความผิดปกติที่เกิดขึ้น และค่าอ้างอิงของฮอร์โมนเหล่านี้ อ่านต่อ >>

 

 

 

 

 

 

 


                               

อ่านบทความ "สุขภาพดีกับเทคนิคการแพทย์"ย้อนหลัง

เอกสารให้ความรู้

   ทำไมต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปี                     Download (pdf) 
   ความรู้เรื่องไขมันและการป้องกัน    Download (pdf) 
   โรคความดันโลหิตสูง  Download (pdf) 
   ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน    Download (pdf) 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน