English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ และ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมจัดกิจกรรม เทคนิคการแพทย์ Job Fair และ เข้าร่วมกิจกรรม MU Blue Night

 

             เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2553 สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม Job Fair โดยมีศิษย์เก่ามาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก โรงพยาบาลและบริษัทต่างๆ ร่วมออกบูธ ประชาสัมพันธ์ และเปิดรับสมัครงาน ทั้งนี้ ยังได้มีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และ เลือกงานอย่างไรให้ตรงกับบุคลิก ให้กับนักศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่กำลังจะจบการศึกษา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์

 

                    

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                    

 

              ในวันเดียวกันนี้ ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมงาน MU Blue Night งานคืนสู่เหย้า มหิดลสัมพันธ์ 53 : เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานและทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง ในการที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ หนึ่งในร้อยของโลกต่อไป

  

                     

                    

                    

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน