English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

วันงดสูบบุหรี่โลก

 

               เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย ผศ.สุพรรณี ศานติวิจัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเปิด และจัดกิจกรรมรณรงค์ ตลอดจนจัดนิทรรศการให้ความรู้ ในวันงดสูบบุหรี่โลก ณ อาคาร 84 ปี ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช โดยบรรยากาศของการจัดกิจกรรม ประกอบไปด้วย เวทีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องของพิษภัยจากการสูบบุหรี่ โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทำงานด้านการต่อต้านการสูบบุหรี่ มีการแสดงละครสั้น เพื่อการสร้างความตระหนักรู้ในพิษภัยบุหรี่ที่มีโทษต่อคนรอบข้าง นำโดยทีมดารานักแสดง อาทิ คุณเนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ที่มาแบ่งปันความรู้ผ่านบทละครที่น่าสนใจ นอกจากนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ยังร่วมสนับสนุนแนวทางการงดสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลศิริราช ให้เป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่อีกด้วย

                  

                  

                   

                    

                     

             

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน