English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

งานคืนสู่เหย้า คณะเทคนิคการแพทย์ 2012

 

                   เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “คืนสู่เหย้า เข้าปีที่ 55 คณะเทคนิคการแพทย์” ขึ้นที่บ้านของเรา ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเป็นการระลึกถึงการก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ และเป็นการสานความสัมพันธ์ให้รุ่นน้องได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ ในการนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กล่าวต้อนรับ และคุณนิเวศน์ ประยูรเธียร นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ กล่าวเปิดงาน โดยภายในงานได้จัดกิจกรรม ๆพิธีแสดงมุฑิตาจิตต่ออาจารย์อาวุโสของคณะฯ ซึ่งบรรยากาศภายในงานมุทิตาจิต ศิษย์เก่าได้แสดงพลังความรัก ความสามัคคี และความกตัญญู ทำให้ดูอบอุ่นและเป็นภาพที่ประทับใจอย่างยิ่ง นอกจากนี้บนเวทีมีการแสดงของ นักศึกษารุ่นปัจจุบัน การจับรางวัล การแสดงดนตรี โดย มัม ลาโคนิค และพร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับหนังสือทำเนียบรุ่น คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นของที่ระลึกกลับบ้านกันอีกด้วย สำหรับศิษย์เก่าที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน สามารถแจ้งความประสงค์ติดต่อขอรับหนังสือทำเนียบรุ่นได้ที่ คุณสนธยา สินลือนาม ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทรศัพท์ 0-2441-4371-5 ต่อ 2804 โทรสาร 0-2441-438- หรือทาง E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

    

    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                              

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน