English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมจัดกิจกรรม“ศิริราชปลอดบุหรี่”

 

                        เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมจัดกิจกรรม “ศิริราชปลอดบุหรี่” เนื่องในวันงดสูบบหรี่โลก 31 พฤษภาคม ซึ่งจัด ณ บริเวณโถงอาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช โดยในปีนี้คณะฯ จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พร้อมด้วยกิจกรรมตอบคำถามแลกรับของรางวัลของผู้มาร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวนมาก นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการออกบูธบริการสุขภาพจากสถาบันอื่นๆ อาทิ การทดสอบสมรรถภาพทางกายพื้นฐาน โดยศิริราชฟิตเนสเซนเตอร์ การให้คำแนะนำปรึกษาในการเลิกบุหรี่ โดยหน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพร่วมกับคลินิกอดบุหรี่ นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ นิทรรศการ “บุหรี่กับมะเร็ง” โดยสถานวิทยามะเร็งศิริราช และการแข่งขัน SIRIRAJ’S Got Talent “ศิริราชปลอดบุหรี่”เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลได้ร่วมหาแนวทางปลอดบุหรี่ด้วยแนวความคิดแบบสร้างสรรค์อีกด้วย

    

     

    

    

    

    

    

    

    

   

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน