English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์สร้างสุขด้วยดนตรีในที่ทำงาน

 

                                        สภาอาจารย์ฯ ร่วมกับหน่วยพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดกิจกรรม “สร้างสุขด้วยดนตรีในที่ทำงาน” โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง ประธานกิจกรรมบำบัด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 317 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ถึงการสร้างสุขด้วยเสียงดนตรีในที่ทำงานอย่างง่าย โดยนำสิ่งต่างๆ รอบตัวมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องดนตรี การผ่อนคลายด้วยการเต้นและเคาะจังหวะประกอบเพลง การขับร้องเพลงหมู่ในบทเพลงอมตะที่ไพเราะ ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการหลับตาฟังเพลง พร้อมทั้งฉีกกระดาษเป็นรูปร่างตามจินตนาการ ตกแต่งระบายสีและส่งให้กับคนที่เราอยากมอบความสุขให้ พร้อมกับการสวมกอดกันอย่างอบอุ่น ที่ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนเดินออกจากห้องประชุมด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

    

    

    

    

    

    

     

     

    

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน