English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมวิชาการ

สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายนักเรียนนักเรียนที่ผ่านการการคัดเลือกในระบบ TCAS รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย นักเรียนที่ผ่านการการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายนักเรียนนักเรียนที่ผ่านการการคัดเลือกในระบบ TCAS รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

 
 
 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องบรรยาย 801 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและวิจัย เป็นประธาน

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่อง แก่บุคลากร

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมเพื่อให้บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจสอดคล้องในทิศทางเดียวกันในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่อง

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่อง แก่บุคลากร

 

หน้า 8 จาก 96

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน