English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมวิชาการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และนายนพพร ฉิมสาคร ทีมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

อ่านข้อมูลเพิ่ม: อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 2

 

คณะเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเขตสุขภาพที่ 5

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเขตสุขภาพที่ 5

 
 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การเขียน มคอ.3 และ มคอ.5

เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียน มคอ.3 และ มคอ.5

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การเขียน มคอ.3 และ มคอ.5

 

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายดนัย ปฐมวาณิชย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด

 

หน้า 10 จาก 96

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน