English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครูให้นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 2, 3, 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 สาขาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทั้งสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

มัชฌิมนิเทศ “พิธีมอบเสื้อกาวน์” แก่นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 งานการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานมัชฌิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค

อ่านข้อมูลเพิ่ม: มัชฌิมนิเทศ “พิธีมอบเสื้อกาวน์” แก่นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2560

 

เปิดกล้อง ส่องรังสี ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 11-13 สิงหาคม 2560 นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค จัดกิจกรรมเปิดกล้อง ส่องรังสี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง คณาจารย์

อ่านข้อมูลเพิ่ม: เปิดกล้อง ส่องรังสี ประจำปี 2560

 

หน้า 9 จาก 43

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน