English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

Unity Supporting Activities

คณะเทคนิคการแพทย์ “โครงการเสริมสร้างความสุข”

ตามที่คณะเทคนิคการแพทย์ ได้กำหนดมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ด้านที่ 5 ว่าด้วยการมุ่งสู่สถาบันที่มีชีวิตชีวา โดยมุ่งเน้นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงานที่ดีผ่านการสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งด้านวัตถุปัจจัยภายนอก สถานที่ทำงาน

 

 

Read more: คณะเทคนิคการแพทย์ “โครงการเสริมสร้างความสุข”

 

แนวทางการปฏิบัติตน...เมื่อออกไปสู่การฝึกภาคปฏิบัติ !

ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรม และคณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน

 

 

Read more: แนวทางการปฏิบัติตน...เมื่อออกไปสู่การฝึกภาคปฏิบัติ !

 

Bogie 99 5k by MTRT Mahidol “Running To Healthiness"

สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมที่ชาวคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแรงร่วมใจจัดมอบให้กับทุกท่าน ในเรื่องของสุขภาพสุขภาพดีทำได้ด้วยตัวเรา และสุขภาพที่ดี เป็นสุดยอดความพึงปรารถนาของทุกคน แล้วก็ผ่านพ้นไปอย่างสวยงาม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา กับกิจกรรม Bogie 99 5k by MTRT Mahidol “Running To Healthiness"

 

Read more: Bogie 99 5k by MTRT Mahidol “Running To Healthiness"

 

เปิดกล้อง ส่องรังสี ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2559 นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ร่วมจัดกิจกรรมเปิดกล้อง ส่องรังสี ให้กับน้องปี 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณาจารย์

 

 

Read more: เปิดกล้อง ส่องรังสี ประจำปี 2559

 

เตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 “เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข”

คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข” แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1

 

Read more: เตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 “เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข”

 

Page 4 of 19

«StartPrev12345678910NextEnd»
Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top