English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีและนันทนาการ

เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 “เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข” คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลียมหิดล จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข”

อ่านข้อมูลเพิ่ม: เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข

 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานเลี้ยงขอบคุณ พร้อมชื่นชมและยินดี ในโอกาสที่คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมแข่งขัน งานกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

 

“สุข..สัญจร”

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทำงานเสริมสร้างความสุข"MRT Smart Life"ได้จัดกิจกรรม “สุข..สัญจร”

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: “สุข..สัญจร”

 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2017”

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล“มหิดลเกมส์ 2017”ณ สนามฟุตบอล 1 ศาลายา ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2017”

 

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ.. Joong กัน Run

เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Joong กัน Run (จูงกันรัน) ส่วนหนึ่งของกิจกรรม การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2560 เป็นกิจกรรมวิ่งผลัดโดยแต่ละทีม จะมี 3 คู่ๆ

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ.. Joong กัน Run

 

หน้า 3 จาก 19

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน