English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีและนันทนาการ

“ เหลียวหลัง...แลหน้า พัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน”

คณะเทคนิคการแพทย์จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2559 “ เหลียวหลัง...แลหน้า พัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน-ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2557

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: “ เหลียวหลัง...แลหน้า พัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน”

 

หลักสูตร "เทคนิคการแพทย์ชุมชน"

สำหรับหัวหน้าห้องปฏิบัติการจาก‬ 12 เขตสุขภาพทั่วไทย ‪งานใหญ่ท้าทายกว่าการจัดทำหลักสูตรทั่วไป‬ ได้กำลังใจ และคณาจารย์ จากหลากหลายมหาวิทยาลัยมาช่วยก่อรูปความคิด หวังจะผลักดันให้ "ชาวเทคนิค" ฟินนน และอิน กับการทำงานแบบปฐมภูมิ และส่งต่อความรู้สู่ชุมชนแบบค่อย ๆ พลิกโฉมจากเดิม ๆ ที่ทำอยู่

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: หลักสูตร "เทคนิคการแพทย์ชุมชน"

 

คณะเทคนิคการแพทย์ ห่วงใย ดูแล สุขภาพของบุคลากร

คณะเทคนิคการแพทย์ ห่วงใย ดูแลสุขภาพของบุคลากร โดยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ทีมงานของ รองศาสตราจารย์ พรรณี พิเดช งานบริการสุขภาพชุมชน มาให้คำแนะนำ บริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559 แก่ คณาจารย์ บุคลากร

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ ห่วงใย ดูแล สุขภาพของบุคลากร

 

แสดงความยินดีแด่บุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ในกีฬา “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีของบุคลากร สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของแต่ละสถาบัน โดยแต่ละปีจะมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และมีสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: แสดงความยินดีแด่บุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ในกีฬา “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

 

สโมสรนักศึกษาฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2559 สโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ บ้านศิลาชล หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง ในโอกาสที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาฯ ชุดปัจจุบัน กำลังจะหมดวาระลง

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สโมสรนักศึกษาฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559

 

หน้า 5 จาก 19

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน