English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีและนันทนาการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” สายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร” หัวข้อ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย บทเรียน: งานวิจัยชนะเลิศ R2R Expo 2014

อ่านข้อมูลเพิ่ม: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” สายสนับสนุน

 

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ ประจำปี 2557

คณะเทคนิคการแพทย์ได้ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการขึ้น ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในหัวข้อ Transformative MT for Uniqueness Excellence and Sustainability

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สัมมนาเชิงปฎิบัติการ ประจำปี 2557

 

คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรม "นำขวดมาแลกไข่" ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ

เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรม “นำขวด มาแลกไข่” ภายใต้โครงการจัดการขยะรีไซเคิล ในการนี้ นางสุมาลี วิเศษรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนานาชาติ ได้นำบุคลากรและทีมทำงานของวิทยาลัยนานาชาติ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมทำงานด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรม "นำขวดมาแลกไข่" ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ

 

โครงการ “ออมทรัพย์-เพิ่มสุข” คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 คณะทำงานเสริมสร้างความสุข คณะกรรมการสวัสดิการคณะเทคนิคการแพทย์ งานคลังพัสดุและหน่วยพัฒนาบุคลากร และการเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม “ออมทรัพย์เพิ่มสุข ”

อ่านข้อมูลเพิ่ม: โครงการ “ออมทรัพย์-เพิ่มสุข” คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรมขวด...แลก...ไข่

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม “ขวด...แลก...ไข่” ณ บริเวณห้อง 304-305

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรมขวด...แลก...ไข่

 

หน้า 7 จาก 19

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน