English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีและนันทนาการ

คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรม “อภินิหารเงินออม”

ด้วยคณะฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความสุขในองค์กร สร้างให้องค์กรเป็น Happy work place ด้วยการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากร เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2557 คณะเทคนิคการแพทย์จึงจัดกิจกรรม “อภินิหารเงินออม”

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรม “อภินิหารเงินออม”

 

ตรวจสุขภาพบุคลากรเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานบริการเทคนิคการแพทย์ชุมชน ศูนย์ความเป็นเลิศการบริการสุขภาพและมาตรฐานวิชาชีพ ได้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2557 ให้กับบุคลากร

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ตรวจสุขภาพบุคลากรเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2557

 

คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรม “สุขภาพดีเริ่มต้นได้.....ด้วยตนเอง”

 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา คณะฯ จัดกิจกรรม “สุขภาพดีเริ่มต้นได้.....ด้วยตนเอง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. วิไลรัตน์ นุชประมูล

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรม “สุขภาพดีเริ่มต้นได้.....ด้วยตนเอง”

 

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีเปิดมหิดลเกมส์ 2557

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.พ.2557 เวลา 16.00 น. ตัวแทนทัพนักกีฬาของคณะเทคนิคการแพทย์ โดย อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล และบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล "มหิดลเกมส์ 2014"

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีเปิดมหิดลเกมส์ 2557

 

คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรมขวด...แลก...ไข่

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม “ขวด...แลก...ไข่” ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรมขวด...แลก...ไข่

 

หน้า 8 จาก 19

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน