English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีและนันทนาการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 22-24 พ.ย. ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2556 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “MUMT กับบทบาทนำในอาเซียน” ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา และโรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2556

 

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียญอายุประจำปี 2556 จำนวน 5 ท่าน 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุประจำปี 2556

 

ตรวจสุขภาพบุคลากรเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับงานบริการเทคนิคการแพทย์ชุมชน จัดกิจกรรมพบแพทย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการตรวจร่างกายประจำปี ให้กับบุคลากรในคณะฯ

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ตรวจสุขภาพบุคลากรเทคนิคการแพทย์

 

คณะเทคนิคการแพทย์สร้างสุขด้วยดนตรีในที่ทำงาน

สภาอาจารย์ฯ ร่วมกับหน่วยพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดกิจกรรม “สร้างสุขด้วยดนตรีในที่ทำงาน” โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์สร้างสุขด้วยดนตรีในที่ทำงาน

 

ดูแลสุขภาวะชาวเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยงานบริการเทคนิคการแพทย์ชุมชน ศูนย์ความเป็นเลิศการบริการสุขภาพและมาตรฐานวิชาชีพ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาวะที่ดี และมีความห่วงใยให้กับบุคลากรในคณะฯ อาจารย์อาวุโส บุคลากร

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ดูแลสุขภาวะชาวเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2556

 

หน้า 9 จาก 19

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน