English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เทคนิคการแพทย์เยี่ยมบ้าน ณ ชุมชนคลองใหม่

หลายคนเลือกที่จะดำรงอยู่ในสังคมด้วยการใช้ชีวิตให้สนุกสนาน และมองว่ามันคือความสุข แต่ใครอีกคนหนึ่งกลับเลือกการทำประโยชน์มากมายเพื่อสังคม .. ซึ่งนับเป็นความตั้งใจดีของสถาบันการศึกษา ที่เห็นประโยชน์ร่วมกันในการนําองค์ความรู้ความสามารถมาเป็นประโยชน์ที่จับต้องได้ให้กับชุมชน

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: เทคนิคการแพทย์เยี่ยมบ้าน ณ ชุมชนคลองใหม่

 
 

MUMT ลงสำรวจพื้นที่ ณ ชุมชนคลองใหม่ ปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ ลงสำรวจพื้นที่ ณ ชุมชนคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ Community-based modularization

อ่านข้อมูลเพิ่ม: MUMT ลงสำรวจพื้นที่ ณ ชุมชนคลองใหม่ ปีการศึกษา 2556

 

เทคนิคการแพทย์ชุมชน :โครงการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ณ วัดบางช้างเหนือ ต. คลองใหม่ อ. สามพราน จ. นครปฐม โดยความร่วมมือของคณะกรรมการสปสช. ท้องถิ่น อบต.คลองใหม่ และภาคีเครือข่าย อาทิ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชมรมผู้สูงอายุ อสม. รพ.สต. ได้ร่วมจัดกิจกรรม

อ่านข้อมูลเพิ่ม: เทคนิคการแพทย์ชุมชน :โครงการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

 

เทคนิคการแพทย์ชุมชน : สุขภาพดี วิถีคนมหาสวัสดิ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยศูนย์ความเป็นเลิศการบริการสุขภาพและมาตรฐานวิชาชีพ ร่วมกับภาคปรสิตวิทยาและสุขภาพชุมชน ได้ร่วมออกหน่วยบริการสุขภาพ ในกิจกรรม “สุขภาพดีวิถีคนมหาสวัสดิ์” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: เทคนิคการแพทย์ชุมชน : สุขภาพดี วิถีคนมหาสวัสดิ์

 

หน้า 5 จาก 10

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน