English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

อบต.บางแก้วฟ้าดูงานการจัดการขยะของคณะเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยท่านคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล พร้อมกับคณะกรรมการจัดการพลังงาน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน ได้แก่ แกนนำเยาวชน และตัวแทนชุมชนในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

อ่านข้อมูลเพิ่ม: อบต.บางแก้วฟ้าดูงานการจัดการขยะของคณะเทคนิคการแพทย์

 

เทคนิคการแพทย์ชุมชน : การอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด อัมพาต อัมพฤกษ์ (Stroke)

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองใหม่ (รพ.สต.คลองใหม่) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ลูกหลานตระหนักภัยป้องกันโรคหลอดเลือด อัมพาต อัมพฤกษ์”

อ่านข้อมูลเพิ่ม: เทคนิคการแพทย์ชุมชน : การอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด อัมพาต อัมพฤกษ์ (Stroke)

 

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมจัดกิจกรรม“ศิริราชปลอดบุหรี่”

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมจัดกิจกรรม “ศิริราชปลอดบุหรี่” เนื่องในวันงดสูบบหรี่โลก 31 พฤษภาคม ซึ่งจัด ณ บริเวณโถงอาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมจัดกิจกรรม“ศิริราชปลอดบุหรี่”

 

คณะเทคนิคการแทย์ จัดการอบรมการให้คำปรึกษาและการดูแลนักศึกษาอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดโครงการอบรม“เทคนิคการให้คำปรึกษาและการดูแลนักศึกษาอย่างมืออาชีพ”ณ ห้อง 304-305อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ พญ.นัทธ์ชนัน จรัสจรุงเกียรติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เป็นวิทยากรบรรยาย

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแทย์ จัดการอบรมการให้คำปรึกษาและการดูแลนักศึกษาอย่างมืออาชีพ

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร" ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร” ครั้งที่ 2 หัวข้อ “MT Energy Saving”

อ่านข้อมูลเพิ่ม: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร" ครั้งที่ 2

 

หน้า 6 จาก 10

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน