English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ปีกีฬาเสริมสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รองศาสตราจารย์ สุนารี องค์เจริญใจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีเปิด “ ปีกีฬาเสริมสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” 2554 และร่วมวิ่ง-เดินเทิดพระเกียรติวันแม่

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ปีกีฬาเสริมสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย            ผศ.สุพรรณี ศานติวิจัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเปิด และจัดกิจกรรมรณรงค์ ตลอดจนจัดนิทรรศการให้ความรู้ ในวันงดสูบบุหรี่โลก ณ อาคาร 84 ปี ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

อ่านข้อมูลเพิ่ม: วันงดสูบบุหรี่โลก

 

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่สำรวจชุมชนคลองโยง ประจำปีการศึกษา 2553

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้มีการลงสำรวจพื้นที่ ชุมชนคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและ พัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ Competency – based modularization   

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่สำรวจชุมชนคลองโยง ประจำปีการศึกษา 2553

 

มหาวิทยาลัยมหิดล "ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม"

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ นำอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา จากคณะต่างๆ

อ่านข้อมูลเพิ่ม: มหาวิทยาลัยมหิดล "ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม"

 

เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดี ปีที่ 18 ณ ชุมชนบ้านหนองข่าป่าหวาย จ.อำนาจเจริญ

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการ เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดี ปีที่ 18 ณ ชุมชนบ้านหนองข่าป่าหวาย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 10 – 18 มีนาคม 2554 กิจกรรมการออกค่ายครั้งนี้นับเป็นปีที่ 18

อ่านข้อมูลเพิ่ม: เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดี ปีที่ 18 ณ ชุมชนบ้านหนองข่าป่าหวาย จ.อำนาจเจริญ

 

หน้า 8 จาก 10

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน