English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

Other Activities

การปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 และ 28 สิงหาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้กับนักศึกษา

 

 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยายเรื่อง “ปรับเปลี่ยนการบริโภค ห่างไกลโรคร้าย” แก่บุคลากรในคณะฯ

เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 304-305 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 

 

สร้างคนดี มีปัญญา นำพาสุข ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “สร้างคนดี มีปัญญา นำพาสุข”

 

 

คณะเทคนิคการแพทย์จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาลายา และตึกเทคนิคการแพทย์ บริเวณโรงพยาบาลศิริราช

 

 

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ได้เข้าพบนายแพทย์สุวรรชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค

 

 

Page 2 of 35

«StartPrev12345678910NextEnd»
Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top