English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมอื่นๆ

MUMT HAPPY ORGANIZATION “การเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ”

เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง “การเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ” แก่คณาจารย์ และบุคลากร

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: MUMT HAPPY ORGANIZATION “การเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ”

 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเรื่องการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเรื่องการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเรื่องการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

 

“จัดใจเรา เข้าใจโลก” ร่วมกับเสถียรธรรมสถาน

เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องบรรยาย 317 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับเสถียรธรรมสถาน

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: “จัดใจเรา เข้าใจโลก” ร่วมกับเสถียรธรรมสถาน

 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการซักซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมในหัวข้อ การซักซ้อมและอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2562

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการซักซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

 

หน้า 1 จาก 35

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน