English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมอื่นๆ

พิธีมอบใบประกาศ แด่ Mr. Kinley Penjor

พิธีมอบใบประกาศ  แด่... Mr. Kinley Penjor จากราชอาณาจักรภูฏาน ในหลักสูตรอบรมระยะสั้น เรื่อง Surveillance of Hospital Acquired Infection เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุมวีกูล วีรานุวัตติ์ ชั้น 11 ตึกคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านข้อมูลเพิ่ม: พิธีมอบใบประกาศ แด่ Mr. Kinley Penjor

 

คณะกรรมการคุณภาพคณะเทคนิคฯ จัดกิจกรรมเยี่ยมสำรวจ

คณะกรรมการคุณภาพคณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมเยี่ยมสำรวจภายในตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุม 901 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะกรรมการคุณภาพคณะเทคนิคฯ จัดกิจกรรมเยี่ยมสำรวจ

 

การสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และสอบความถนัดทางวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552 ทั้งนี้ในวันดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครอง โดยมีคณาจารย์ ร่วมชี้อแจงและตอบคำถาม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุม 217 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

 

หน้า 35 จาก 35

«เริ่มแรกย้อนกลับ3132333435ถัดไปสุดท้าย»
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน