English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมอื่นๆ

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมิน MU Energy Awards 2017

เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ และที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมิน MU Energy Awards 2017

 

MT GREEN DAY ขวดแลกไข่ ครั้งที่ 7

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน MT GREEN DAY กิจกรรมขวดแลกไข่ และเพาะชำกล้าไม้

อ่านข้อมูลเพิ่ม: MT GREEN DAY ขวดแลกไข่ ครั้งที่ 7

 

Job Fair ประจำปีการศึกษา 2559

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 นับเนื่องเป็นหลายเวลาที่คณะได้เล็งเห็นความสำคัญกับ..กิจกรรม “Job Fair ”

อ่านข้อมูลเพิ่ม: Job Fair ประจำปีการศึกษา 2559

 

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมโครงการ Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ โถงต้อนรับ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและวิจัย อาจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง และอาจารย์ ดร.เสาวภาคย์ ชุ่มวัฒนะ

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมโครงการ Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

จิตผ่อนคลาย ใจสบาย สมองตื่นรู้

เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ศูนย์ Holistic Health & Wellness Centre คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง “จิตผ่อนคลาย ใจสบาย สมองตื่นรู้”ให้กับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: จิตผ่อนคลาย ใจสบาย สมองตื่นรู้

 

หน้า 6 จาก 35

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน