English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมอื่นๆ

การปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 และ 28 สิงหาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้กับนักศึกษา

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ประจำปี 2562

 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยายเรื่อง “ปรับเปลี่ยนการบริโภค ห่างไกลโรคร้าย” แก่บุคลากรในคณะฯ

เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 304-305 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยายเรื่อง “ปรับเปลี่ยนการบริโภค ห่างไกลโรคร้าย” แก่บุคลากรในคณะฯ

 

สร้างคนดี มีปัญญา นำพาสุข ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “สร้างคนดี มีปัญญา นำพาสุข”

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สร้างคนดี มีปัญญา นำพาสุข ประจำปีการศึกษา 2562

 

คณะเทคนิคการแพทย์จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาลายา และตึกเทคนิคการแพทย์ บริเวณโรงพยาบาลศิริราช

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2562

 

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ได้เข้าพบนายแพทย์สุวรรชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค

 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

หน้า 2 จาก 35

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน