English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมอื่นๆ

HR: MUHR อาสาร่วมคิด ผูกมิตรส่วนงาน

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ อาจารย์ นพ.โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา

อ่านข้อมูลเพิ่ม: HR: MUHR อาสาร่วมคิด ผูกมิตรส่วนงาน

 

คณะเทคนิคการแพทย์ให้ความรู้เรื่องสารเคมีตกค้างและสารปนเปื้อนในผัก ผลไม้

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะเกษตรอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ศักยภาพเกษตรกร และจัดทำแผนการพัฒนาเกษตรกร (Smart Farmer)

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ให้ความรู้เรื่องสารเคมีตกค้างและสารปนเปื้อนในผัก ผลไม้

 

Give the gift of life หนึ่งหยดแห่งการให้ มอบน้ำใจสู่ปวงชน

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

อ่านข้อมูลเพิ่ม: Give the gift of life หนึ่งหยดแห่งการให้ มอบน้ำใจสู่ปวงชน

 

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอชื่นชมและยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยสายสนับสนุน ในงาน Mahidol R2R Expo 2014

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และอาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร ได้ร่วมแสดงความยินดี กับนายอดิศักดิ์ นันทนฤมิตรและทีมงาน ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทสาขานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์/ เทคโนโลยี

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ ขอชื่นชมและยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยสายสนับสนุน ในงาน Mahidol R2R Expo 2014

 

“มหิดลสร้างสุข” กิจกรรม ROAD SHOW รณรงค์ความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ ห้องบรรยาย 304-5 ชั้น 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดือนแห่งการรณรงค์ความปลอดภัย มหิดลสร้างสุข

อ่านข้อมูลเพิ่ม: “มหิดลสร้างสุข” กิจกรรม ROAD SHOW รณรงค์ความปลอดภัย

 

หน้า 13 จาก 35

«เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย»
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน