English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมอื่นๆ

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ 2557

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ได้ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (Performance Agreement) ประจำปีงบประมาณ 2557 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ 2557

 

นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล รับรางวัลประกวดภาพถ่าย "รัก ณ มหิดล"

เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 นี้ เวลา 9.30 - 12.00 น. หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับชมรมหลังกล้องและยุวมัคคุเทศก์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดภาพถ่าย “ รัก ณ มหิดล” 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล รับรางวัลประกวดภาพถ่าย "รัก ณ มหิดล"

 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรม “การจัดทำสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ ”

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การจัดทำสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency)”

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรม “การจัดทำสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ ”

 

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงาน Mahidol R2R Expo ’13

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Mahidol R2R Expo ’13 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนมีโอกาสได้เรียนรู้แนวคิดและเทคนิค วิธีการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงาน Mahidol R2R Expo ’13

 

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ "บัณฑิตไทยไม่โกง" และร่วมเป็นเครือข่ายเสริมสร้างค่านิยม "ความรับผิดชอบต่อสังคม" ให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2556 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ได้มีกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ“บัณฑิตไทยไม่โกง” และเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างค่านิยม “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 27 สถาบัน

อ่านข้อมูลเพิ่ม: มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ "บัณฑิตไทยไม่โกง" และร่วมเป็นเครือข่ายเสริมสร้างค่านิยม "ความรับผิดชอบต่อสังคม" ให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

 

หน้า 15 จาก 35

«เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย»
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน