English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมอื่นๆ

ประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดี พร้อมคณาจารย์ บุคลากร เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง “การวิเคราะห์เหตุการณ์ประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง” 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

 

การฝึกซ้อมและสาธิตการป้องกันอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมในหัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและการระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิควิธีการป้องกันอัคคีภัย ได้อย่างทันท่วงที

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การฝึกซ้อมและสาธิตการป้องกันอัคคีภัย

 

รางวัลการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation

นางสาว พรพิมล พฤกษชาญกุล ได้รับรางวัล Outstanding Oral จากการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อ่านข้อมูลเพิ่ม: รางวัลการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation

 

งานเลี้ยงขอบคุณศาสตราจารย์คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีและผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ร่วมงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณแด่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

อ่านข้อมูลเพิ่ม: งานเลี้ยงขอบคุณศาสตราจารย์คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

 

แสดงความยินดีผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดี นำทีมผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดี มอบกระเช้าดอกไม้ แด่. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โชคชัย เมธีไตรรัตน์

อ่านข้อมูลเพิ่ม: แสดงความยินดีผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

 

หน้า 17 จาก 35

«เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย»
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน