English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมอื่นๆ

แสดงความยินดีคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วินิต พัวประดิษฐ์ เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

อ่านข้อมูลเพิ่ม: แสดงความยินดีคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

แสดงความยินดี...

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดี นำทีมผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านข้อมูลเพิ่ม: แสดงความยินดี...

 

ตรวจสุขภาพบุคลากร

 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับงานบริการเทคนิคการแพทย์ชุมชน จัดการตรวจร่างกายประจำปี ให้กับบุคลากรในคณะ อาจารย์อาวุโส บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ รวมทั้งบิดา มารดา ญาติพี่น้อง ที่ต้องการตรวจสุภาพ

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ตรวจสุขภาพบุคลากร

 

ต้อนรับคณะผู้แทน The task force of biomedical science degree program, Ministry of higher education ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดี พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าภาควิชาให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก The task force of biomedical science degree program, Ministry of higher education ประเทศมาเลเซีย

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ต้อนรับคณะผู้แทน The task force of biomedical science degree program, Ministry of higher education ประเทศมาเลเซีย

 

ตรวจร่างกายผู้ประกอบการร้านค้า คณะเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 คณะอนุกรรมการสวัสดิการคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับงานบริการเทคนิคการแพทย์ชุมชน จัดการตรวจร่างกายผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในคณะฯ เพื่อให้มีความปลอดภัย สะอาดและ ถูกสุขลักษณะ 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ตรวจร่างกายผู้ประกอบการร้านค้า คณะเทคนิคการแพทย์

 

หน้า 18 จาก 35

«เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย»
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน